O projekcie

---

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizacji Projektu predefiniowanego pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”.

Znajdą tu Państwo informacje o:

  • celach i rezultatach Projektu,
  • grupie docelowej,
  • partnerach zaangażowanych w realizację Projektu,
  • wysokości i źródłach wsparcia.

Partnerzy

---
powrót do góry