Wsparcie

---

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2014-2016.

Łączna wartość projektu wynosi: 14.176 239 PLN, w tym:

  • 12 049 803 PLN – dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  • 2 126 436 PLN – dofinansowania w ramach środków krajowych.

Partnerzy

---
powrót do góry