Szkolenia

---

W ramach projektu przeprowadzono 38 cykli szkoleń na terenie całego kraju, których celem jest: zwiększenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) w dziedzinie zdrowia publicznego osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia.

Adresaci szkoleń:

  • Osoby bezpośrednio pracujące z pacjentami i rodzinami, np.: pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, analitycy, dietetycy oraz przedstawiciele innych zawodów pracujący w podmiotach działających w obszarze ochrony zdrowia), Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opieki społecznej i oświaty, organizacji pozarządowych (tzw. „operatorzy”, ang.: front line providers). Lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, analitycy, dietetycy oraz przedstawiciele innych zawodów pracujący w podmiotach działających w obszarze ochrony zdrowia.
  • Osoby nadzorujące pracę innych osób, np.: pracownicy zarządzający podmiotami leczniczymi, pracownicy urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, innych jednostek samorządu terytorialnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opieki społecznej i oświaty, organizacji pozarządowych (tzw. „zarządzający”). Studenci, doktoranci, wykładowcy na kierunku studiów zdrowie publiczne oraz innych kierunków medycznych i społecznych, którzy mogli dołączyć do jednej w wyżej wymienionych grup.
  • Okres szkoleń: wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r.
  • Liczba osób przeszkolonych: 3001

W celu zapoznania się ze szczegółową informacją nt. przebiegu szkoleń zachęcamy do zapoznania się z  RAPORTEM z realizacji działania 3 (3.1- 3.3): pn. Zwiększanie wiedzy i umiejętności w obszarze zdrowia publicznego realizowanego w ramach Projektu predefiniowanego  „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”.

  • Przedstawienie przyczyn powstawania nierówności w zdrowiu;
  • Omówienie strategii i metod zmniejszania nierówności w zdrowiu (ze szczególnym uwzględnieniem działań zdrowia publicznego i promocji zdrowia);
  • Omówienie zasad funkcjonowania systemu zdrowotnego w aspekcie zmniejszania nierówności w zdrowiu.

Adresatami szkoleń są lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, analitycy, dietetycy oraz przedstawiciele innych zawodów pracujący w podmiotach działających w obszarze ochrony zdrowia.

Partnerzy

---
powrót do góry